ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน(ครั้งที่4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน(ครั้งที่4)