ประชุมเชิงจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการเพิ่มจำนวน นักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วันเสาร์ที่ 24-25 สิงหาคม 2562
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานเปิดการประชุมเชิงจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการเพิ่มจำนวน
นักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก