Date
27 สิงหาคม 2019

เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ “ร้อยรักดวงใจ กษิณาลัยภาคเหนือ 62″ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ...  Read more

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบใบประกาศ
 ...  Read more