เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ “ร้อยรักดวงใจ กษิณาลัยภาคเหนือ 62″ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เข้าร่วมงาน
“ร้อยรักดวงใจ กษิณาลัยภาคเหนือ 62” เพื่อร่วมแสดงกตเวทิตาจิตและมุฑิตาจิต
แก่ผู้เกษียณอายุราชการณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก