Month
กันยายน 2019

กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์-ส่งคณะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
เวลา09:09น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

พิธีส่งมอบบ้าน ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีส่งมอบบ้าน
 ...  Read more

ประชุมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากร ปิดภาคเรียน1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
เวลา09.30น.นายปรีชา การัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประธานคณะกรรมการการประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและ ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
เวลา09.00น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
 ...  Read more