Date
2 กันยายน 2019

มอบดอกไม้ให้กับคณะครู ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รับฟังโอวาทและมอบดอกไม้ให้กับคณะครู
 ...  Read more

ประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more