นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
เวลา07.40น.คุณครูฤทธิชัย บัวสว่าง นำนักเรียน-นักศึกษาและคณะครู
นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก