มอบดอกไม้ให้กับคณะครู ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รับฟังโอวาทและมอบดอกไม้ให้กับคณะครู
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก