โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน โครงการคุณธรรมระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
เวลา07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน-นักศึกษาและคณะครู ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการขับ
เคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน
โครงการคุณธรรมระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีคุณครูพรรณวดี ใจจักร์คำ
หัวหน้างานศูนย์สถานศึกษาคุณธรรมเข้ารับมอบครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก