ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมชมและติดตามปัญหาโครงการการนำร่อง GSB Digital School Bank

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
เวลา13.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมชมและสอบถามปัญหาการ
ดำเนินงานโครงการการนำร่องGSB Digital School Bank ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก