สร้างสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิต หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำนักเรียน-นักศึกษา และคุณครู ร่วมกิจกรรมสร้างสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก