เปิดศูนย์Fix it center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้าและแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนFix it centerซ่อมรถจักรยานยนต์โทรทัศน์ ทีวี ตู้เย็น
เครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ร่วมสนับสนุนแจกข้าวกล่อง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านดงพวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก