ศูนย์บริการเพื่อชุมชน Fix it center

นายพนมกร รอดแป้น หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เปิดศูนย์บริการเพื่อชุมชน Fix it center ช่วยสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจาก
“พายุโพดุล” ณ บ้านวังโพรงอ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก