โครงการอบรม “HPE Aruba Wireless Network Mini Workshop”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานเปิดโครงการอบรม”HPE Aruba Wireless Network Mini Workshop”
โดยมีคุณครูสมปอง ศรีลักษณ์หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล กล่าวรายงาน มีคณะครู-อาจารย์
นักศึกษา เข้ารับการอบรม ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก