ประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
เวลา09.30น.นายปรีชา การัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประธานคณะกรรมการการประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ณ ห้องประชุมประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก