Month
ตุลาคม 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียน-การสอน ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(5 หลักสูตร)

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา15.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพวงมาลาเนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม2562เวลา07:00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษานำคณะครู-อาจารย์ ...  Read more

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม2562

วันพุธที่23ตุลาคม2562
เวลา18.00น.นายภูมศักดิ์ วรไตรจริย หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำคณะครู-อาจารย์ ...  Read more

ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทางวิชาการ

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
เวลา09:00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 ...  Read more