ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง/สาขาวิชาช่างก่อสร้าง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง-สาขาวิชาช่างก่อสร้าง)