ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างสอน/สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างสอน/สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)