ต้อนรับนายนพรุจน์ วันเพ็ง นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น (แชมป์โลก)

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
นายบรรจง พรมเวียง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านำคณะทีมโค้ชมวยสากลและมวยไทย
ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ไปต้อนรับนายนพรุจน์ วันเพ็ง ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เดินทางกลับถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นรายการ Youth World MuaythaiChampionship ณ เมือง Antalya
ประเทศตรุกี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง(แชมป์โลก)