Date
15 ตุลาคม 2019

สอศ.มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้วิทยาลัยเทคนิคพิษณโลก เป็นตัวอย่างโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วันอังคารที่ 15ตุลาคม2562
เวลา07.40น.คุณครูพรรณวดี ใจจักร์คำ หัวหน้าโครงการสถานศึกษาคุณธรรมพร้อมคณะครู
 ...  Read more

จัดระเบียบทรงผมและเครื่องแต่งกาย

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
เวลา 07.40น.นายสมพร รักถึง หัวหน้างานปกครอง ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกับทรงผมและเครื่องแต่งกายวันเปิดเทอมวันแรกเพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ...  Read more

แชมป์โลกมวยไทย เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more