มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแชมป์โลก(มวยไทย)

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
ให้กับนายนพรุจน์ วันเพ็ง นักเรียนระดับ ปวช.3แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นรายการ Youth World Muaythai
Championship ณ เมือง Antalyaประเทศตรุกี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง(แชมป์โลก)
ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและวิทยาลัยฯ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก