มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ธนาคารโรงเรียน ธานคารออมสินประจำปี 2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562เวลา09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ธนาคารโรงเรียน ธานคารออมสินประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 18 ปี  ระดับภาค ณ จังหวัดอุตรดิตถ์