ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างแผนช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้ากำลัง)

ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างแผนกช่างก่อสร้างและช่างไฟ้ากำลัง)