พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม2562

วันพุธที่23ตุลาคม2562
เวลา18.00น.นายภูมศักดิ์ วรไตรจริย หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก