พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพวงมาลาเนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม2562เวลา07:00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษานำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก