Month
พฤศจิกายน 2019

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562เวลา 14.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more

มอบเกียรติบัตรคณะครูปรึกษาและนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวันการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ./2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการและครูที่ปรึกษาเตรียมแข่งขันทักษะที่จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more

โครงการอาชีวะใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย ท่อไม่ดัง รถไม่แต่ง

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา07.40น.
นายสมพร รักถึง หัวหน้างานปกครอง จัดโครงการ”อาชีวะใส่ใจ ...  Read more

ต้อนรับผู้แทนจากประเทศจีน ติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562เวล14.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ...  Read more