Date
4 พฤศจิกายน 2019

มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู-อาจารย์ ดูแลนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างดีเยี่ยม

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เวลา07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินิคพิษณุโลก
 ...  Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์สำหรับนักศึกษาอาชีวะ

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เวลา07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินิคพิษณุโลก
 ...  Read more