มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู-อาจารย์ ดูแลนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างดีเยี่ยม

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เวลา07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินิคพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู-อาจารย์ที่ได้ดูแลนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างดีเยี่ยม
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก