Date
20 พฤศจิกายน 2019

กิจกรรมความร่วมมือออก”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562เวลา09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more