ประชุมคณะกรรมการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562เวลา13.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ
DVE:Dual Vocational Education โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก