พิธีเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล ไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562เวลา09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงสากล ไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ในการประชุมวิชาการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมในพิธี
ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก