ต้อนรับผู้แทนจากประเทศจีน ติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562เวล14.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศจีน เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนของสำนักงานส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาจีนนานาชาติฮั่นปั้น(Hanban) Chinese Learning Center of Phitsanulok Technical College