ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างแผนกช่างก่อสร้างและโยธา)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างสอนแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา)