โครงการอาชีวะใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย ท่อไม่ดัง รถไม่แต่ง

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา07.40น.
นายสมพร รักถึง หัวหน้างานปกครอง จัดโครงการ”อาชีวะใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย ท่อไม่ดัง รถไม่แต่ง”
ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.)
โดยได้รับเกียรติจาก รต.อ.สมพงษ์ นาคบาง รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก
มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก