พิธีเปิดและปิดการประกวดโครงงานวิทยาสตร์

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา15.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒน์กุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและปิด
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เอี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น 2 หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก