Date
28 พฤศจิกายน 2019

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562เวลา 14.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more

มอบเกียรติบัตรคณะครูปรึกษาและนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวันการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ./2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more