มอบเกียรติบัตรคณะครูปรึกษาและนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวันการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ./2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ปรึกษา
และนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2563
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก