งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ให้กับบุคลากร โดยแจกของรางวัลมากมาย ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก