พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์
อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีนายพิษณุ รัตน์เลิศลบ เลขาประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธิเปิด
ณ สถานีบริการ บริษัทศรีสุธาออยล์ จำกัด(ปั้ม ปตท.สี่แยกวัดสะกัดน้ำมัน)