Date
8 มกราคม 2020

โครงการทวิภาคี”บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด” แนวแนวการฝึกงาน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 งานทวิภาคีจัดโครงการแนะแนวการเข้ารับการฝึกงาน
โดยมีนายนิสิต พลภักดี  ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโรงเรียนใน
 ...  Read more