ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 31

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 31
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก