โครงการทวิภาคี”บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด” แนวแนวการฝึกงาน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 งานทวิภาคีจัดโครงการแนะแนวการเข้ารับการฝึกงาน
โดยมีนายนิสิต พลภักดี  “บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด” เข้ามาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้ารับการฝึกงาน ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก