แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
อาจารย์วรนุช พร เสนาะ หัวหน้า  สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรี
จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม โดยมีนักศึกษารุ่นพี่
ที่จบการศึกษาแล้วมาให้ความรู้ ข้อแนะนำต่างๆกับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
ณ ห้องสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ชั้น 3 อาคาร 7  วิทยาลัยเทคนิคพิษณูโลก