มอบเกียรติบัตร โล่ และเงินรางวัล ให้กับคณะครู นักเรียน-นักศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 31

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล
ให้กับคณุะครู นักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก