ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างสอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างสอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง)