บรรยายพิเศษและสมัครงาน(บริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน นำนักศึกษาระดับ ปวส.
แผนกช่างช่างยนต์ ช่างกลโรงงานช่างก่อสร้างและโยธา ช่างสำรวจและช่างสถาปัตยกรรม
เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ
และสมัครงานกับบริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก