รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 63 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด