รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 63 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด