บรรยายพิเศษ”ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
เข้าบรรยายพิเศษ”ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” โดยมีคณะครู นักเรียน-นักศึกษา
ระดับ ปวส.ทุกแผนกช่าง ร่วมฟังการบรรยาย ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก