ประชุมคณะกรรมงานสวัดิการฯและผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมงานสวัดิการฯและผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร
ณ ห้อง ICT ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก